Tehničko održavanje

PROFUN vrši sve vrste tehničkog održavanja i mi ih delimo u dve kategorije, na opremu koja se održava u skladu sa Zakonima i opremu koja se održava u skladu sa preporukama isporučilaca. Obim i način održavanja za prvu kategoriju je vrlo jasno definisan Zakonima i Pravilnicima i tu postupamo isključivo kako Zakon nalaže. Obim održavanja iz druge kategorije određujete vi, u skladu sa izdvojenim budžetom i mogućnostima, a mi ćemo Vam svakako dati smernice šta bi trebalo da se održava i na koji način.

tehnickoodrzavanje

Takođe, tehničko održavanje možemo podeliti i na nekoliko vrsta. Redovno i preventivno održavanje je grupa radova kojima se održava vrednost objekta i na ovaj način se produžava radni vek opreme. Hitne intervencije spadaju u grupu intervencija sa vrlo kratkim vremenom odziva i brzim rešavanjem problema. Pojava ovih intervencija upozorava da se redovno i preventivno održavanje nije vršilo na adekvatan način. Treća vrsta tehničkog održavanja je investiciono održavanje, kojim se povećava vrednost Vašeg objekta. Za ove radove se vrlo često sredstva izdvajaju i po više godina, pa je jako važno ko izvodi i nadgleda radove iz ove vrste. Steknite poverenje u najbolje.

Održavanje u skladu sa zakonima i pravilnicima Republike Srbije:

01. Redovan pregled i kontrola liftova u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova.
02. Redovan servis protivpožarnih aparata u skladu sa članom 43. i 44. Zakona o zaštiti od požara.
03. Redovan servis hidranata u skladu sa članom 43. i 44. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.
04. Redovno ispitivanje panične rasvete u skladu sa članom 109. i 120. Pravilnika o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona.
05. Redovno ispitivanje protivpožarne centrale u skladu sa članovima 71., 72. i 75. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara, kao i članovima 43. i 44. Zakona o zaštiti od požara i u skladu sa članom 59. Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen dioksidom i Uputstvom za održavanje stabilnih automatskih instalacija za gašenje požara.
06. Redovno ispitivanje stabilnog sistema za detekciju CO u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara.
07. Redovno ispitivanje sprinkler sistema za automatsko gašenje požara u skladu sa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara.
08. Redovno ispitivanje unutrašnjih električnih instalacija – U skladu sa Pravilnikom o pregledu i ispitivanju električnih instalacija.
09. Redovno ispitivanje sistema dojave prirodnog gasa u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara.
10. Redovno ispitivanje gromobranske instalacije – U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja.
11. Redovno ispitivanje protivpožarnih klapni u skladu sa članom 25 Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih na požar.
12. Redovno čišćenje sistema ventilacije za odvođenje masnih para u skladu sa članom 66. Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme ventilacije ili klimatizacije.
13. Redovan servis i ispitivanje funkcionalnosti gasnih i ostalih kotlova u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za projektovanje, građenje pogon i održavanje gasnih kotlarnica.
14. Redovan pregled i čišćenje dimnjaka - U skladu sa preporukom i pravilima struke.
15. Redovan pregled i servis trafostanice u skladu sa preporukom TP15 i Pravilnika o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja.

Održavanje u skladu sa preporukama isporučilaca opreme i pravilima struke:

01. Pregled i održavanje građevinskih elemenata na objektu.
02. Pregled i održavanje električnih instalacija na objektu.
03. Pregled i održavanje vodovoda i kanalizacije na objektu.
04. Pregled i servis čilera, klimakomora i ventilacionih sistema.
05. Pregled i servis split sistema.
06. Pregled i servis toplotnih pumpi.
07. Pregled i servis pumpi (hidrocil i svih ostalih pumpi).
08. Pregled i servis rolo garažnih vrata.
09. Pregled i servis sistema auto klackalica u garaži.
10. Pregled i servis dizel agregata.
11. Pregled i kontrola alarmne centrale.
12. Pregled i kontrola video nadzora CCTV.
13. Pregled i kontrola protivprovalnog sistema.
14. Pregled i kontrola sistema kartične kontrole.
15. Pregled i podešavanje centralnog sistema za nadzor i upravljanje BMS.

Održavanje higijene

održavanje higijene

Pružamo usluge higijenskog održavanja u stambenim i poslovnim zgradama. Naši izvršioci imaju jasno propisane obaveze u vidu check liste koje moraju da izvršavaju pri svakom dolasku. Na ovaj način isključujemo mogućnost neizvršavanja određenih ugovorenih obaveza. Vršimo redovnu superviziju kvaliteta izvršenih radova i izveštavamo Vas o kvalitetu izvršenog posla kroz redovne periodične izveštaje.

Vršimo i mašinsko pranje hodnika i garaža u objektima, pranje visokih staklenih fasada (sa zemlje ili alpinistima), suvo i mokro mašinsko pranje tvrdih i mekih podnih površina, pranje nameštaja, poliranje i zaštita mermernih podova. Sve navedne usluge vršimo po najvišim standardima kvaliteta i vrlo povoljnim cenama. Podignite kvalitet Vašeg života.

Održavanje zelenila

održavanje zelenila

Zelenilo je najosetljiviji pokazatelj kvaliteta rada jedne FM kompanije. Iz tog razloga sa ponosom pružamo usluge održavanja zelenih površina i svog rastinja. Jasno utvrđenim procedurama pružamo svu potrebnu negu Vašem bilju i ambijent činimo čarobnim. Pored održavanja, možemo da pružamo i usluge projektovanja zelenih bašta, krovova, kao i izradu novih travnjaka i sistema za automatsko zalivanje.

PROFUN doo
Adresa: Poručnika Spasića i Mašere 112 - Beograd
Tel: 011/404-99-44; Mob: 064/33-33-139