Profesionalno upravljanje nekretninama

“Profesionalno upravljanje” u Srbiji je proces podizanja svesti o važnosti održavanja objekta, kao i kulturi stanovanja. Primenom Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Vašu zgradu činite ugodnijim mestom za život, a ujedno povećavate vrednost Vaših stanova. Iskoristite naš tim profesionalnih upravnika i uredite život u Vašoj zgradi po najvišim standardima. Sa nama izbegnete sve kazne koje su određene neizvršavanjem obaveza propisanih ovim Zakonom.

Od prvog poziva do ugodnijeg života:

1. Za registraciju Stambene zajednice sa profesionalnim upravnikom potrebno je 2/3 potpisa vlasnika stanova. Potpise je potrebno skupiti na ovom formularu. Ime i prezime vlasnika stana mora da bude čitko napisano, a pored potpisa je potrebno dostaviti i broj lične karte, kontakt telefon i e-mail.

2. Potrebno da ovlastite jednog stanara zgrade da može u ime Vaše stambene zajednice da potpiše ugovor i zapisnik sa nama i nakon tog koraka prestaju sva ovlašćenja i obaveze tog stanara. Dalju odgovornost i obaveze preuzimamo mi.

3. Pripremamo i ostalu dokumentaciju i predajemo je u nadležnoj jedinici lokalne samouprave. U roku od 10tak dana dobijamo rešenje o registraciji stambene zajednice i potvrdu o PIBu.

4. Na osnovu rešenja o registraciji izrađujemo pečat i otvaramo tekući račun u željenoj banci. Tekući račun se otvara u roku od 5 radnih dana od predaje dokumentacije.

5. Paralelno sa ovim procesom, naš tim stručnih ljudi vrši pregled i tehnički prijem objekta i izrađujemo primopredajni zapisnik. U ovom koraku su svi Vaši predlozi i sugestije za skrivene kvarove dobrodošli.

6. Na osnovu primopredajnog zapisnika i svih nepravilnosti uočenih tokom pregleda, izrađujemo Program rada sa prioritetima rešavanja uočenih problema.

7. Na prvoj sednici nakon formiranja stambene zajednice se usvaja Program rada upravnika i niz drugih, zakonom predviđenih odluka.

8. Vršimo popis stanara i izrađujemo spisak stanara koji kačimo na vidno mesto u zgradi.

9. Rasplaniravamo minimalne, zakonom definisane fondove za investiciono i tekuće održavanje i na osnovu njih rešavamo uočene probleme iz Programa rada.

10. Dva puta godišnje usvajate Izveštaj o radu upravnika. Na ovaj način nam dajete legitimitet da nastavimo sa kvalitetnim radom.

11. Naš call centar je dostupan od 0-24h, 7 dana u nedelji, za sve prijave i hitne intervencije.

12. Organizujemo i nadgledamo sve ostale intervencije na redovnom i investicionom održavanju objekta.

13. Sve aktivnosti upravnika vodimo kroz specijalizovan softver i na ovaj način možemo da Vam dostavljamo precizne izveštaje o radovima na objektu.

14. Kreiramo, štampamo i distibuiramo uplatnice koje se u ime Stambene zajednice izdaju vlasnicima stanova i vodimo evidenciju o svim uplatama na račun Stambene zajednice.

15. Vodimo evidenciju o neplatišama, opominjemo ih i dužni smo da pokrenemo proces prinudne naplate od tog stanara pre isteka roka zastarevanja duga prema Stambenoj zajednici.

16. Brinemo o poštovanju kućnog reda.

17. Predlažemo razne metode za uštedom energije u objektu, a samim tim i nižim troškovima u objektu.

18. Sazivano i vodimo sednice stambene zajednice minimum dva puta godišnje, a po zahtevu i češće.

19. Pripremamo i predajemo finansijski izveštaj nadležnoj poreskoj upravi.

20. Sa nama je boravak u Vašem objektu prijatniji, a cena Vaših stanova viša.

PROFUN doo Adresa: Blagoja Parovića 12a - Beograd Tel: 011/404-99-44; Mob: 064/33-33-139 email: office@profun.rs